ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ವಿವರ

1.       

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ),

ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001,

ದೂ. 080-22212128

15.    

ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸಿ.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ,

ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040

ದೂ. 080-23209691

2.      

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ.ಎನ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೊನೆಯ ವೃತ್ತ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011.

ದೂ. 080-26548829

16.    

ಶ್ರೀಮತಿ ವಚಲವಾಸಂತಿ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಬರ್ಟ್‍ಸನ್ ಪೇಟೆ,

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‍-560122

ದೂ. 08153-261180

3.      

ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಆರ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಫ್ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027.

ದೂ. 080-22240920.

17.     

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಎಂ.,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ),

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

ತುಮಕೂರು-572101

ದೂ. 08162-256036.

4.     

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‍.ಹೆಚ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560003, ದೂ. 080-23567065

18.    

ಶ್ರೀಮತಿ ಹರೀಶ ಎಂ.ಆರ್.

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ),

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

ಕೆ.ಟಿ. ಶಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201.

ದೂ. 08182-224905

5.      

ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ.ಸಿ.ಎಸ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪೂರ್ವ ವಲಯ, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560032.

ದೂ. 080-23430305, 23530771.

19.    

ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಪಿ.ಆರ್.,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ),

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, #179/3, ಬಕ್ಕೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹತ್ತಿರ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ,

ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ-577004 ದೂ. 08192-270912

 

6.      

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570001.

ದೂ. 0821-2423678

20.   

ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ),

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನೆಹರೂ ನಗರ, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ, ವಿಜಯಪುರ-586101,

ದೂ. 08352-251964.

7.      

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‍.ಹೆಚ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತ, ಮುಖ್ಯಬಸ್‍ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಹಾಸನ-573201.

ದೂ. 08172-260308.

21.   

ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್‍ ಕಾಂಪೌಂಡ್‍, ಧಾರವಾಡ-580001

ದೂ. 0836-2441683

8.      

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ.ಕೆ.ವಿ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಲೈಟ್‍ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು-575003

ದೂ. 0824-2425873

22.   

ಶ್ರೀ ಅಜಯಕುಮಾರ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಜಗತ್‍ ಸರ್ಕಲ್, ಕಲಬುರಗಿ-585101

ದೂ. 08472-221543

 

9.      

ಶ್ರೀ ವಜ್ರಮುನಿ ಜಿ.ಎಂ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ),

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಗುರುಭವನ ಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ-571401.

ದೂ. 08232-220304

23.   

ಶ್ರೀ ನರಸಣ್ಣ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101.

ದೂ. 08392-274113

10.    

ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್‍ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬೆಳಗಾವಿ-590002.

ದೂ. 0831-2422667

24.   

ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಹೆಚ್. ಹೊಸೂರು,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ರಂಗಮಂದಿರ ಹಿಂಭಾಗ, ನಗರ  ಉದ್ಯಾನವನ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು-584101.

ದೂ. 08532-234223

11.     

ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿ ಜಿ.ಎಸ್.,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ),

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ರೂ. ನಂ. 206,

2ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ,

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೋಡ್, ಗದಗ-582101.

ದೂ. 08372-220919

25.   

ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ.ಜಿ.ಐ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೆ.ಎಂ. ಮಾರ್ಗ, ಉಡುಪಿ-576101

ದೂ. 0820-2523395

12.    

ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಜಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ),

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ, ಹೊಸಮನೆ ರೋಡ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101.

ದೂ. 08262-235721

26.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತ. ಎನ್.ಎಂ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ್-585401

ದೂ. 08482-220086

 

13.    

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಸನ್ನ ಸೌಮ್ಯಲತಾ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ),

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಹಳೇನಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ-577301

ದೂ. 08282-262082

27.    

ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಗಾಂಧಿಚೌಕ, ಬಯಲುರಂಗ ಮಂಟಪ,

ಹೆಡ್‍್ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‍ ಹತ್ತಿರ,

ಹೊಸಪೇಟೆ-583201

ದೂ.08394-221155.

14.    

ಶ್ರೀ ಕೊಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ್,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ),

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501

ದೂ. 08194-220618.

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-08-2023 01:20 PM ಅನುಮೋದಕರು: Shilpa C V


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080