ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ವಿವರ

1.      

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ.ಎಂ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001,

ದೂ. 080-22212129

15.   

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಕೇಸರಿ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ,

ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040

ದೂ. 080-23209691

 

2.      

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ.ಎನ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೊನೆಯ ವೃತ್ತ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011.

ದೂ. 080-26548829

 

16.   

ಶ್ರೀಮತಿ ವಚಲವಾಸಂತಿ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಬರ್ಟ್‍ಸನ್ ಪೇಟೆ,

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‍-560122

ದೂ. 08153-261180

3.      

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಜೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್‍,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಆರ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಫ್ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027.

ದೂ. 080-22240920.

 

17.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ.ಎಂ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

ತುಮಕೂರು-572101

ದೂ. 08162-256036.

4.      

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.ಹೆಚ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560003, ದೂ. 080-23567065

18.   

ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್.ಎಂ.ಆರ್,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

ಕೆ.ಟಿ. ಶಾಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201.

ದೂ. 08182-224905

 

5.      

ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ.ಸಿ.ಎಸ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪೂರ್ವ ವಲಯ, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560032.

ದೂ. 080-23430305, 23530771.

19.   

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.ಹೆಚ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, #179/3, ಬಕ್ಕೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹತ್ತಿರ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ,

ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ-577004

ದೂ. 08192-270912

6.      

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್.ಬಿ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570001.

ದೂ. 0821-2423678

20.   

ಶ್ರೀ ಅಜಯ್‍ಕುಮಾರ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನೆಹರೂ ನಗರ, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ, ವಿಜಯಪುರ-586101,

ದೂ. 08352-251964.

7.      

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಜೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್‍,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತ, ಮುಖ್ಯಬಸ್‍ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಹಾಸನ-573201.

ದೂ. 08172-260308.

 

 

21.   

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ. ಕರಿಗಾರ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್‍ ಕಾಂಪೌಂಡ್‍, ಧಾರವಾಡ-580001

ದೂ. 0836-2441683

8.      

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ.ಕೆ.ವಿ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಲೈಟ್‍ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು-575003

ದೂ. 0824-2425873

 

22.   

ಶ್ರೀ ಅಜಯ್‍ಕುಮಾರ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಜಗತ್‍ ಸರ್ಕಲ್, ಕಲಬುರಗಿ-585101

ದೂ. 08472-221543

 

9.      

ಶ್ರೀ ವಜ್ರಮುನಿ.ಜಿ.ಎಂ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಗುರುಭವನ ಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ-571401.

ದೂ. 08232-220304

23.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಿರಣ.ಬಿ.ಕೆ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101.

ದೂ. 18392-274113

 

10.   

ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್‍ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬೆಳಗಾವಿ-590002.

ದೂ. 0831-2422667

24.   

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ರೆಬಿನಾಳ್‍

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ರಂಗಮಂದಿರ ಹಿಂಭಾಗ, ನಗರ  ಉದ್ಯಾನವನ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು-584101.

ದೂ. 08532-234223

 

11.   

ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿ.ಜಿ.ಎಸ್,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜು ಎದುರು,

ಗದಗ-582101.

ದೂ. 08372-220919

 

25.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ.ಎಂ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೆ.ಎಂ. ಮಾರ್ಗ, ಉಡುಪಿ-576101

ದೂ. 0820-2523395

12.   

ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್‍,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ, ಹೊಸಮನೆ ರೋಡ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101.

ದೂ. 08262-235845

 

 

 

26.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ.ಎನ್.ಎಂ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ್-585401

ದೂ. 08482-220086

 

13.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಸನ್ನ ಸೌಮ್ಯಲತಾ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಹಳೇನಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ-577301

ದೂ. 08283-262082

27.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಝರೀನಾ ತಾಜ್‍,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಗಾಂಧಿಚೌಕ, ಬಯಲುರಂಗ ಮಂಟಪ, ಹೆಡ್‍ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‍ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆ-583201

ದೂ.08394-221155.

14.   

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501

ದೂ. 08194-220618.

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-09-2021 12:24 PM ಅನುಮೋದಕರು: Shilpa C V


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080