ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ವಿವರ

1.      

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ಪಾರ್ವತಮ್ಮ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,

ನಂ. 627/99, ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್‍ ರಸ್ತೆ,

2ನೇ ಮಹಡಿ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ನವರಂಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹಿಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010 ದೂ.080-23127376

16.   

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನಂ.283, ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಕಟ್ಟಡ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577004.

ದೂ.0819-2257916

2.      

ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂ.714, ನೆಲಮಹಡಿ,, 5ನೇ ಮೇನ್, 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಸಿ. ಲೇಔಟ್‍, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040

ದೂ.080-23352460

17.   

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್. ಬಿ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಈಜುಕೊಳದ ರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-570004.

ದೂ.0821-2425875

 

3.      

ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ-562101. ದೂ.08152-222821

18.   

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ರೋಡ್, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಗುರುಭವನ ಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ-571401.

4.      

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ.ಎಂ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

ತುಮಕೂರು-572 101 ದೂ. 0816-2282063.

19.   

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಜೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್‍,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತ, ಹಾಸನ-573201.

ದೂ.08172-268608.

5.      

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501.

ದೂ.08194-222518

20.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ.ಸಿ.ಎಸ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಶೇಷಪ್ಪ ಬೀದಿ ಕೋಟೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101.

ದೂ.08262-235845.

6.      

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಜೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್‍,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577501.

ದೂ. 08182-222905

21.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ, ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ), ಮಡಿಕೇರಿ-571210.

ದೂ. 1827-2225463

7.      

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯಿತ್ರಿ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್‍ ಕಾಂಪೌಂಡ್‍, ಮಂಗಳೂರು-575001 ದ.ಕ ದೂ.0824-2441905

 

22.   

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕೊಳ್ಳಿ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

ಹಾವೇರಿ-581110

ದೂ. 08375-236022.

8.      

ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ.ಜಿ.ಐ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೆ.ಎಂ. ಮಾರ್ಗ, ಉಡುಪಿ-576101

ದೂ. 0820-2523438

23.   

ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್‍.ಹೆಚ್,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸೆಕ್ಟರ್‍ ನಂ.19, ರೋಡ್‍ ನಂ.8, ನವನಗರ, ಆರ್‍ ಅಂಡ್‍ ಆರ್ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103.

ದೂ. 08354-200273.

 

9.      

ಶ್ರೀ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ.ಆರ್,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸತ್ಯಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಇ.ಓ ಆಫೀಸ್‍ ಕಾಂಪೌಂಡ್,

ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313.

ದೂ.08226-225009.

24.   

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್‍,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ರೂಂ. ನಂ. 26, ಕಲಬುರಗಿ-585102

ದೂ.08472-221069.

 

10.   

ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಬೆಳಗಾವಿ-590002.

ದೂ. 0831-2424231

 

25.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಿರಣ.ಬಿ.ಕೆ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ದೇವಿನಗರ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಸ್.ಪಿ. ಸರ್ಕಲ್ ರೋಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101. ದೂ.039-226687

11.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ.ಸಿ.ಸಾಲಗಟ್ಟಿ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್‍ ಕಾಂಪೌಂಡ್‍, ಧಾರವಾಡ-580001.

ದೂ. 0836-2442465

 

26.   

ಶ್ರೀ ಅಜಯ್‍ಕುಮಾರ್,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರು,

ಜನವಾಡ, ಬೀದರ್‍-585401

ದೂ. 08482-226401

 

12.   

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ.ಕೆ.ವಿ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರವಾರ-581201.

ದೂ. 08382-886564

27.   

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ರೆಬಿನಾಳ್‍

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಹಿಂಭಾಗ, ಸ್ಟೇಷನ್‍ ರೋಡ್‍, ರಾಯಚೂರು-584101.

ದೂ.08532-231094.

 

13.   

ಶ್ರೀ ಅಜಯ್‍ಕುಮಾರ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನೆಹರು ಮಾರ್ಕೆಟ್‍ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಗಾಂಧಿಚೌಕ, ವಿಜಯಪುರ-586101.

ದೂ. 08532-250644.

 

28.   

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ರೆಬಿನಾಳ್‍

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಗಣೇಶ ನಗರ, 26ನೇ ವಾರ್ಡ್, ಕೊಪ್ಪಳ-583231.

ದೂ. 08539-222003

14.   

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ.ಎಂ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-582101

ದೂ. 08156-275084.

29.   

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ರೆಬಿನಾಳ್‍

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಛೇರಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್‍ ಚರ್ಚ್ ಹಿಂಭಾಗ,  ಅಮರ ಲೇಔಟ್‍,

ಯಾದಗಿರಿ-585202

 

15.   

ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿ.ಜಿ.ಎಸ್,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜು ಎದುರು,

ಗದಗ-582101.

ದೂ. 08372-220085.

30.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತ.ಕೆ.ಎಸ್,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನಂ.10, ಮಿನಿವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಐಜೂರು ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮನಗರ-571511

ದೂ. 080-27275084.

 

Last Updated : 01-09-2021 12:21 PM
Modified By : Shilpa C V


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ :

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

 • ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ
 • ಜಾಲನಕ್ಷೆ
 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
 • ಆವೃತ್ತಿ : CeG/KRN 2.0
 • ಸಂದರ್ಶಕರು : 5756
 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ : 22-10-2021 03:11 PM
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ - ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ