ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ವಿವರ

1.       

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸಿ.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,

ನಂ. 627/99, ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್‍ ರಸ್ತೆ,

2ನೇ ಮಹಡಿ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ನವರಂಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹಿಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010

ದೂ.080-23127376

16.    

ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಪಿ.ಆರ್.,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನಂ.283, ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಕಟ್ಟಡ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577004.

ದೂ.0819-2257916

2.      

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಕೇಸರಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂ.714, ನೆಲಮಹಡಿ, 5ನೇ ಮೇನ್, 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಸಿ. ಲೇಔಟ್‍, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040

ದೂ.080-23352460

17.     

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‍.ಬಿ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಈಜುಕೊಳದ ರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-570004.

0821-2425875

3.      

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸಿ.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ-562101. ದೂ.08152-222821

18.    

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ರೋಡ್, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಗುರುಭವನ ಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ-571401.

08232-220187

4.     

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಎಂ.,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠ ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಭವನ, ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾಮಠ ಆವರಣ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು-572 101 ದೂ. 0818-2282063.

19.    

ಶ್ರೀಮತಿ ಹಸೀನಾ ತಾಜ್ ಕೆ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತ, ಹಾಸನ-573201.

ದೂ.08172-268608.

5.      

ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ.ಪಿ.ಆರ್‍,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501.

ದೂ.08194-222518

20.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಹಸೀನಾ ತಾಜ್,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಶೇಷಪ್ಪ ಬೀದಿ ಕೋಟೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101.

ದೂ.08262-235845.

6.      

ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಪಿ.ಆರ್.,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577501.

ದೂ. 08182-222905

21.    

ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ), ಮಡಿಕೇರಿ-571210.

ದೂ. 0827-2225463

7.      

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯಿತ್ರಿ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್‍ ಕಾಂಪೌಂಡ್‍, ಮಂಗಳೂರು-575001 ದ.ಕ ದೂ.0824-2441905

22.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

ಹಾವೇರಿ-581110

ದೂ. 08375-236022

8.      

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೆ.ಎಂ. ಮಾರ್ಗ, ಉಡುಪಿ-576101

ದೂ. 0820-2523438

23.   

ಶ್ರೀ ಯಮನೂರಪ್ಪ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸೆಕ್ಟರ್‍ ನಂ.19, ರೋಡ್‍ ನಂ.8, ನವನಗರ, ಆರ್‍ ಅಂಡ್‍ ಆರ್ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103.

ದೂ. 08354-200273.

9.      

ಶ್ರೀ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸತ್ಯಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಇ.ಓ ಆಫೀಸ್‍್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313.

ದೂ.08226-225009.

24.   

ಶ್ರೀ ಶರಣುಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ರೂಂ. ನಂ. 26, ಕಲಬುರಗಿ-585102

ದೂ.08472-221069.

10.    

ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಬೆಳಗಾವಿ-590002.

ದೂ. 0831-2424231

25.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಿರಣ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ದೇವಿನಗರ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಸ್.ಪಿ. ಸರ್ಕಲ್ ರೋಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101. ದೂ.08392-276887

11.     

ಶ್ರೀ ಕರಿಗಾರ

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್‍ ಕಾಂಪೌಂಡ್‍, ಧಾರವಾಡ-580001.

ದೂ. 0836-2442465

 

26.   

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರು,

ಜನವಾಡ, ಬೀದರ-585401

ದೂ. 08482-226401

12.    

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ.ಕೆ.ವಿ,

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರವಾರ-581201.

ದೂ. 08382-226564

27.    

ಶ್ರೀ ರಾಮಕಲಾಲ್,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಹಿಂಭಾಗ, ಸ್ಟೇಷನ್‍ ರೋಡ್‍, ರಾಯಚೂರು-584101.

ದೂ.08532-231003

13.    

ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನೆಹರು ಮಾರ್ಕೆಟ್‍ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಗಾಂಧಿಚೌಕ, ವಿಜಯಪುರ-586101.

ದೂ. 08532-250644.

28.   

ಶ್ರೀ ಯಮನೂರಪ್ಪ,

ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಗಣೇಶ ನಗರ, 26ನೇ ವಾರ್ಡ್, ಕೊಪ್ಪಳ-583231.

ದೂ. 08539-231003

14.    

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ ಎಂ.,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-582101

ದೂ. 08156-275088.

29.   

ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಛೇರಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್‍ ಚರ್ಚ್ ಹಿಂಭಾಗ,  ಅಮರ ಲೇಔಟ್‍,

ಯಾದಗಿರಿ-585202

ದೂ. 08473-253719

15.    

ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿ ಜಿ.ಎಸ್.,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿ.ಸಿ. ನರಗುಂದರ ಕಟ್ಟಡ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಎದುರು,

ಗದಗ-582101.

ದೂ. 08372-220085.

30.   

ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಹೆಚ್.ಆರ್.,

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನಂ.10, ಮಿನಿವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಐಜೂರು ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮನಗರ-571511

ದೂ. 080-27275084.

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-08-2023 01:17 PM ಅನುಮೋದಕರು: Shilpa C V


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080